AYDEP, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından geliştirilen bir Öğrenme Yönetim Sistemidir.
AYDEP, Eğitimde Kalite Güvence Sistemini hayata geçirmek amacıyla geliştirilmiştir.