Eğitimde Kalite Güvence Sistemi

Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi

Kullanım Klavuzları

AYDEP HAKKINDA

Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir. AYDEP’in temel ilkeleri şunlardır:

 • Öğrenme hakkını güvence altına alır.
 • Öğrenmeye ve öğrencinin çok yönlü gelişimine odaklanır.
 • Öğrenci merkezli eğitimi esas alır.
 • Önceden belirlenmiş yeterliliklerin kazandırılması hedeflenir.
 • Program yeterlilikleri ile derslerin öğrenme çıktıları arasındaki uyumu esas alır.
 • Derslerin öğrenme çıktıları ile öğretim uygulamaları arasındaki uyumu esas alır.
 • Zengin öğretim materyali ve etkileşimli öğretim ortamı sunulmasını esas alır.
 • Yeterliliklere ve derslerin öğrenme çıktılarına yönelik ölçme ve değerlendirme modelinin kullanılmasını esas alır.
 • Aynı ders için ortak sınav yapılmasını esas alır.
 • Programların değerlendirilmesini ve sürekli gelişimini hedefler.

Duyurular

 • Sanal derslerinize programına bağlı olduğunuz fakülte/yüksekokul/enstitü/MYO Web sayfalarından erişebilirsiniz.